Caroline van Brakel-'t Hart

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn,
onze diepste angst is dat we oneindig krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis waar we bang voor zijn.
We vragen ons af: wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?

Maar waarom eigenlijk niet?

Dat je je kleiner voordoet dan je bent, komt de wereld niet te goede!
Er is niets verheffends aan je kleiner voordoen dan je bent,
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Als we ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming dat ook te doen.
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Nelson Mandela

Print Friendly